WizSalary este o soluţie integrată de administrare personal, salarizare şi resurse umane incluzând funcţionalităţi avansate de business intelligence

Management de personal:
Informaţii personale (CNP, adresă, stare civilă, dată angajare, salariu, vechime în muncă, funcţie COR, etc.) Informaţii despre partenerii de viaţă (soţ/ soţie, copii, persoane aflate în întreţinere, co-asiguraţi) Informaţii despre educaţie, calificări şi certificări Informaţii financiare (salarii, beneficii, cont bancar) Informaţii despre evoluţia profesională (experienţă, evaluări, cursuri, etc.)

Calcul salarial:
Parametrizare a modului de calcul salarial, prime, sporuri (în sumă fixă – netă/ brută – RON/ valută sau procent) Calcul automat al indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă şi cele medicale Calcul taxe angajat şi angajator pe centre de cost pentru fiecare componentă care alcătuieşte brutul Evidenţă reţineri lunare, precum şi transferul lor automat în luna următoare, ceea ce permite rapoarte referitoare la istoricul acestora Generare automată a notelor contabile divizate pe centre de cost Rapoarte standard (ştate de plată şi centralizatoare – avans/ lichidare, fluturaşi – e-mail/ hârtie securizată, concedii medicale, costuri salariale totale la nivel de angajat/ department/ companie) Emitere declaraţii (CAS, ŞOMAJ, FNUASS, ITM, SĂNĂTATE, FIŞĂ FISCALĂ 1 şi 2 ) pe suport hardware/ hârtie

Recrutare:
Administrare CV-uri (importul din site-ul de recrutare al organizaţiei sau din alte surse – site-uri specializate, agenţii de recrutare, posibilitatea încărcării CV-ului în formă de document – .doc, .pdf sau imagine scanată, căutare avansată) Definire poziţii vacante/ proiect (dată început – deadline finalizare) Definire costuri de recrutare (comisioane, anunţuri) Definire poziţii vacante pentru candidaţii externi/ interni/ mixte Rapoarte standard (numărul de candidaturi, durata procesului de recrutare, numărul de candidaţi selectaţi pentru interviu, etc.)

Cursuri:
Informaţii şi urmărire cursuri din punct de vedere al structurii şi organizării Costuri pentru fiecare participant, precum şi costuri totale (interne şi/ sau externe) Realizare de bugete şi previziuni privind această categorie de cheltuieli cu angajaţii Rapoarte specific.

Evaluare:
Urmărire a evaluărilor angajaţilor din punct de vedere al documentelor Informaţii privind calificativele pentru fiecare activitate/ obiectiv în funcţie de modelul de evaluare creat de departamentul de resurse umane Interfaţă cu module deja implementate în cadrul companiei

Avantaje:
Conformitate cu legislaţia în vigoare Flexibilitate şi configurabilitate totală a calculului salarial Evidenţa cheltuieilor pe centre de cost Rapoarte dinamice şi configurabile ce pot atrage orice categorie de informaţii (inclusiv rapoarte statistice) Integrare cu un numar mare de sisteme financiar-contabile sau ERP (WizCount, WizPro, SAP, Oracle, etc.) Posibilitate de modificare a datelor despre angajaţi în avans (schimbări de contracte – funcţii, tarife, norme) Modul de import/ export care poate lucra cu diferite fişiere (.dbf, .xls, .xml, .csv, etc.) Realizare de operaţii pe seturi de angajaţi (pontaje, indexări, bonusuri) Grafice intuitive privind datele de personal şi salarizare ale organizaţiei Organigrame diferite (funcţională/ administrativă) Flexibilitate totală a rapoartelor datorită generatorului de rapoarte