Modulul Mijloace Fixe permite calculul automat al amortizarii mijloacelor fixe aflate in gestiunile societatii utilizatorului in regim liniar, accelerat sau degresiv.

Facilitati de calcul: posibilitatea modificarii duratei de utilizare a mijlocului fix in timpul ciclului de amortizare, posibilitatea reevaluarii amortizarii mijloacelor fixe si a valorii de inventar.

Tot acest modul urmareste si evidenta obiectelor de inventar avand posibilitatea de a evidentia persoanele care le au in gestiune, pe durata exploatarii lor.