Cine este SRK?

SRK ofera infrastuctura hard si soft oportuna cerintelor si necesitatilor specifice fiecarui beneficiar in parte. Avand o experienta de peste 10 ani si colaborari cu diverse societati producatoare de softuri economice si legislative, precum si cu societati care ofera dotarea hardware.

Domenii de activitate:

 • Activitate de elaborare de studii de fezabilitate si caiete de sarcini
 • Consultanta în alegerea sistemului economic
 • Activitate de sustinere, implementare si întretinere a sistemelor economice alese
 • Activitate de consultant în domeniul infrastructurii echipamentelor de calcul
 • Activitate de integrare a solutiilor deja existente
 • Activitate de dezvoltare solutii IT conform cerintelor clientului
 • Dezvoltari pagini WEB si WEBSHOPURI
 • Virtualizare Servere folosind XENServer, original dezvoltat de catre Citrix, care de la versiunea 6.2 a devenit gratuita si Open Source
 • Configurare si mentenanta pentru servere Linux, Microsoft
 • Configurare si mentenanta pentru servere de baze de date Oracle, Microsoft SQLServer, MySQL
 • Configurare si mentenanta pentru severe mail Linux si Microsoft Exchange Server