Declaratia 300 cuprinde:

  • Decontul de taxa pe valoare adaugata.
  • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, pentru obligatii fiscale incepand cu luna ianuarie 2011.
  • Declaratia 300 se poate depune: lunar (pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se depune decontul) semestrial, trimestrial, anual, in functie de specificul fiecarei firme.

Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII. Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR si eventuala lor modificare, operata de utilizator.