Declaratia 394 cuprinde:

  • Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
  • Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiunile impozabile in Romania.
  • Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial, etc)

Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARATII se permite generarea declaratiei, editarea si exportul ei in format xml, iar conversia in PDF se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.