REVISAL – registrul general de evidenta a salariatilor

  • Aplicatia REVISAL este folosita pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic. Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
  • Se completeaza de catre angajator de fiecare data cand in cadrul firmei apar modificari cu privire la evidenta evidenta salariatilor si in functie de modificare, se depune in termen de cateva zile.

Din WinMENTOR se obtine prin utilizarea executabilului distinct DECLARATII.

Observatii:

  • Nu se actualizeaza datele in cazul in care pentru un contract exista mai multe inregistrari.
  • Nu se actualizeaza datele pentru contracte de tipul: venituri assimilate, vechi – conventie fara cm, vechi – conventie cu cm.
  • Nu se actualizeaza contractele a caror data de incetare este mai mica decat data de consemnare a actualizarii.