Declaratia 112 cuprinde:

  • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
  • Se completeaza incepand cu anul 2011 de catre persoanele fizice si juridice care au claitatea de angajatori, entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati independente, platitorii de venituri pentru persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, persoane asimilate angajatorului, orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.
  • Declaratia se poate depune lunar sau trimestrial, pana pe 25 a lunii urmatoare celei pentru care de depune declaratia

Din WinMENTOR, prin intermediul modulului DECLARATII se permite generarea declaratiei, editarea si exportul ei in format xml, iar conversia in PDF se va realiza cu ajutorul programului DukIntegrator, furnizat de ANAF.