Cheia succesului sistemelor IT este definirea clara a scopurilor comerciale ale investitorului si a celui care livreaza, dar mai ales coordonarea lipsita de compromisuri. Metodologia de utilizare si dirijare a proiectelor se extinde asupra întregului ciclu de viata a sistemelor IT, utilizând experienta în domeniu a specialistilor si colaboratorilor societatii. Îmbinarea complexa a tehnicilor si a procedeelor de dirijare a proiectelor într-un cadru unitar, asigura solutii care se extind asupra tuturor detaliilor, garanteaza atingerea în timp si cu resursele date a scopurilor definite.

Metodologia de implementare a sistemelor se bazeaza pe experienta adunata de-a lungul anilor atât a societatii noastre, cât si a firmelor producatoare de sisteme economice.

Astfel, la sisteme mari, prin descrierea detailata a celor mai critice etape de pregatire si de introducere a proiectului se garanteaza succesul implementarii aplicatiei si se vizeaza coordonarea aplicatiei cu procesele existente ale utilizatorului, precum si punerea sa în functiune.

Dupa cristalizarea proceselor economice si atingerea functionarii organizatorice mai eficiente, apare pasul de sustinere a implementarii ce pregateste structura organizationala/economica existenta pentru acceptarea fara probleme a viitorului sistem informatic economic.

Astfel, exista o concentrare pe procesele centrale de creare de valori, prin modificarea logicii construite pe strategia întreprinderii sau, cu cizelarea ei, oferind o solutie optima prin fazele de planificare, realizare, asigurare a calitatii, transport si suport.

Inaintea introducerii unui sistem informatic este recomandabilrealizarea unei evaluari care examineaza masura în care noul sistem care urmeaza a fi introdus poate fi aplicat în mediul respectiv si în conditiile în care se lucreaza. Pe parcursul acesteia trebuie studiat sistemul economic al întreprinderii respective si masura în care infrastructura informatica existenta contribuie la derularea acestuia.

Dupa aceasta trebuie schitat sistemul de proces care se doreste a fi atins ca rezultat al dezvoltarii si infrastructura informatica care sprijina aceasta.

In faza de implementare, pe baza informatiilor obtinute pe parcursul evaluarilor împreuna cu utilizatorii îndreptatiti (aceasta presupunând deja probleme mai înalte de instruire), se vor introduce parametrii de baza necesari pentru functionarea sistemului; împreuna cu utilizatorii se vor forma si fixa sistemele de coduri si se vor pregati modulele pentru functiile de conversie sau pentru introducerea datelor.

Pe parcursul instalarii softurilor se va efectua instalarea modulelor si a componentelelor colaterale ale clientului care opereaza baza de date si ale serverului, în caz de necesitate sistemul de operare retea sau sistemul de operare client. Cu acest prilej se va realiza si baza de date test care ajuta la instruirea utilizatorilor, astfel utilizatorii vor putea sa faca experimente cu date de proba, fara a produce deci erori în baza de date reala.

Sarcinile de instruire si scolarizare se realizeaza cu ajutorul metodelor probate de-a lungul mai multor implementari de sisteme, efectuate cu succes. Pe parcursul instruirii utilizatorii învata realizarea sarcinilor aferente sferei proprii de activitate la nivelul care în munca de zi cu zi sa le permita sa lucreze în mod independent si eficient la propriul calculator.

Intretinerea sistemului economic presupune consultanta de specialitate dupa ce sistemul a fost implementat si functioneaza la beneficiar prin interventii la fata locului sau prin telefon, e-mail etc., acestea fiind de rutina sau la cererea clientului, dupa caz si necesitate.