Noutati WizSalary – Actualizari din 29.05.2015

Noutati WizSalary

WizSalary va pune la dispozitie ultimele noutati legislative privitor la:

  • impozitarea veniturilor persoanelor cu handicap;
  • indexarea valorii tichetelor de masa.

 

Modificari legislative:

 

Extras din Legea nr. 367 din 27 MAI 2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 373 din 28 Mai 2015
“Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
B. Titlul III “Impozitul pe venit”
1. După punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu următorul cuprins:
“Codul fiscal:Venituri scutite
ART. 46^1
Veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
2. După punctul 46 se introduc două noi puncte, punctele 46^1 şi 46^2, cu următorul cuprins:
“46^1. Venitul net din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului. Plăţile anticipate de impozit vor fi calculate pentru venitul net anual redus proporţional cu numărul de zile.
46^2. Prevederea de la pct. 46^1 se aplică atât în cazul contribuabilului încadrat, în cursul perioadei impozabile, în gradul de handicap grav sau accentuat, cât şi în cazul contribuabilului care în cursul perioadei impozabile nu se mai încadrează în gradul de handicap respectiv, potrivit legii.”
4. După punctul 87^8 se introduce un nou punct, punctul 87^9, cu următorul cuprins:
“Codul fiscal: Venituri scutite
ART. 55^1
Veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1) – (3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
6. După punctul 144^5 se introduce un nou punct, punctul 144^6, cu următorul cuprins:
“Codul fiscal: Venituri scutite
ART. 68^1
Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.
7. După punctul 149^9 se introduc trei noi puncte, punctele 149^9.1, 149^9.2 şi 149^9.3, cu următorul cuprins:
“Codul fiscal: Venituri scutite
ART. 71^1
Veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 72, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.”

 

Extras din Ordinul nr. 1069 din 22 MAI 2015 pentru stabilirea valorii nominale a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 374 din 28 Mai 2015

“Articolul 1
Pentru semestrul I al anului 2015, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,41 lei.”