Noutati WizSalary – Actualizari din 07.05.2015

Noutati WizSalary

WizSalary Software SRL va pune la dispozitie ultimele noutati legislative.

 

 Modificari legislative:

 

Extras din OUG nr. 8 din 2015 pentru modificarea si completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015

“3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:
Art. 22.
(1) Prin bacşiş se înţelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), precum şi restul dat de vânzător clientului şi nepreluat de acesta în mod voluntar.
(2) Este interzis operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) să condiţioneze, sub orice formă,livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacşişului.
(3) Suma de bani prevăzută la alin. (1) se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale şi se evidenţiază pe un bon fiscal distinct. Prevederile art. 1 alin. (8) se aplică în mod corespunzător.
(4) Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacşişului rămân la dispoziţia lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaţilor. În cazul în care bacşişul se distribuie salariaţilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.
(5) Regulamentul se păstrează la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal în vederea prezentării acestuia organelor de control.
(6) Sumele provenite din încasarea bacşişului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariaţilor se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.”


In cadrul OUG nr. 8 din 2015 nu sunt menţionate şi cotele de impozitare, aşa cum au fost anunţate de către Guvern.
În cadrul declaraţiilor de presă susţinute de Executiv, după aprobarea proiectului de act normativ, acesta a precizat că bacșișul primit se va impozita astfel:

  • dacă bacşişul se distribuie angajaţilor, compania are obligatia retinerii si virarii impozitului pe venit cu 16%, incadrat ca venit din alte surse (art. 78 din Codul fiscal).
  • dacă bacşişul NU se distribuie angajaţilor, valoarea acestuia constituie profit al operatorului economic si se impoziteaza ca atare cu 16% sau 3% în cazul microîntreprinderilor;

In cazul in care bacşişul se distribuia angajatilor, venitul fiind incadrat ca venit din alte surse, acesta NU se va introduce si retine pe statul de plata al salariatilor si nici nu va aparea in declaratia Unica D112.
Valoarea va aparea doar in declaratiile D205 si D100.