Noutati WinMENTOR – Versiunea 794.07

Noutati WinMENTOR – Versiunea 794.07:

Liste:

Mentor

In lista “Iesiri sinteza” s-a introdus posibilitatea includerii tranzactiilor anulate.

Salarii

A fost corectata, in lista “Pontaj”, redarea orelor partiale de lucru (valorile cu zecimale).

Mentor:

• AVIZE DE LA SUBUNITATI – Optiunile: “Preia din IESIRI CATRE SUBUNITATI emise in luna curenta” si “Preia din IESIRI CATRE SUBUNITATI emise in toate lunile”, de pe meniul asociat butonului + albastru, afiseaza toate avizele catre subunitati, indiferent de operatorul care le-a introdus, in vederea selectarii pentru preluare pe documentul curent.
• INTRARI INVOICE – S-a corectat inregistrarea contabila a serviciilor.
• INTRARI FACTURA IN ASTEPTARE – S-a corectat inregistrarea contabila in cazul tranzactiilor in valuta.
• COMENZI CLIENTI – S-a introdus in view-ul mare o noua coloana “Sediu livrare” continand denumirea respectiva.
• IESIRI – S-a definitivat introducerea in interfata a tab-ului “Obsevatii” referitor la articole.
• IESIRI – S-a corectat preluarea preturilor din oferte cu %Ad precizat.
• IESIRI – Corectie calcul pret pentru articolele promotionale, in cazul in care pretul corespunde uneia din categoriile: “% adaos aplicat la PU inregistrare”, “% adaos aplicat la PU achizitie”, “% adaos aplicat la ultimul PU achizitie”, “% adaos aplicat la ultimul PU import in valuta”.
• IESIRI – S-au introdus coloane si constante specifice noi pe factura, aviz expeditie, factura la avizul de expedotie, factura in valuta.
• IESIRI FACTURA ABONAMENT – S-a corectat inregistrarea contabila a facturilor generate din contracte de abonament in valuta.
• IESIRI FACTURI LA AVIZE – S-a corectat inregistrarea contabila a tranzactiei in cazul existentei discountului pe factura preluat de pe aviz.
• IESIRI FACTURI LA AVIZE – S-a corectat afisarea articolelor in view-ul de selectie, in cazul utilizarii gruparii pe clase.
• IESIRI AE SI FACTURI AE – a fost corectat in documentul atasat tranzactiei, modul de calcul a coloanei “Procent TVA” si a generarii liniei de discount, pe baza datelor din tranzactii.
• AVIZE CATRE SUBUNITATI – S-a reintrodus optiunea de import inregistrari de pe comenzile clientilor (din meniul asociat butonului “+” albastru).
• DECONT STRAINATATE – A fost inclusa o noua coloana: “Moneda tranzactiei” in listarea documentului.
• IMPORT DIN ALTE APLICATII – Aviz catre subunitati – Corectie nota contabila pentru articolele cu tip contabil: “Marfa in magazin valoric”

Comercial:

• FACTURARE CONTRACTE TIP ABONAMENT – La generarea facturilor, observatiile de pe
contract, se includ pe factura numai daca constanta de functionare generala “Generator facturi
abonamente: aduc pe factura observ.contractului” are valoarea DA.

Service:

• FUZIONARE ARTICOLE – In view-ul de selectie a articolelor s-a introdus o coloana noua corespunzatoare cotei de TVA.

WMEdi:

• IMPORT COMENZI TECNET – A fost modificat programul in vederea ignorarii absentei unitatii de masura din formatul importat. In acest caz se considera ca unitatea de masura este unitatea de masura principala a articolului.
• EXPORT AVIZ EXPEDITIE EDINET – Se completeaza tag-ul <ShipFromParty> cu datele de la SellerParty.
• CONFIGURARE IMPORT/EXPORT – Modificare interfata.
• EXPORT FACTURI DOCXCHANGE EXTINS – Corectie tag “/invoice:DXInvoice / InvoiceLine / Item / AdditionalInformation”
si “/DXInvoice/InvoiceLine/Price/BaseQuantity@unitCode”.
• EXPORT FACTURI TECNET – S-a introdus posibilitatea exportului articolelor de taxe ca articole obisnuite in cazul in care nu sunt identificate ca taxe in modul.