Noutati WinMENTOR – Versiunea 751.10

Noutati WinMENTOR – Versiunea 751.10:

Liste:

Salarii

A fost corectata generarea fluturasilor cu categorii de sporuri/retineri.
Idem lista sporurilor pe categorii.
Idem lista retinerilor pe categorii.
”Centralizator cheltuieli salarii” s-a corectat pentru situatia in care angajatul a fost pontat in delegatie (D).

Mentor

A fost modificata generarea listei “Intrari” in ceea ce priveste denumirea articolului (nu se mai concateneaza codul extern), in situatia in care generarea se facea pentru o selectie de articole.
Idem lista “Iesiri”.
Din listele “Efecte de virat” si “Efecte de incasat” au fost eliminate inregistrarile corespunzatoare CEC-urilor girate. Acestea au fost incluse in noua lista “Efecte girate”.
In listele “Iesiri”, “Iesiri minimala”, “Iesiri sinteza” se completeaza seria carnetului si pentru monetare.
In lista “Miscari interne” s-a introdus o noua coloana corespunzatoare seriei carnetului de documente.
Au fost adaugate trei intervale noi relative la intarzierea la incasare, in lista “Clienti datornici” din meniul PARTENERI: 91-120zile, 121-150zile, 151-180zile.
In lista “Iesiri minimala” au fost introduse urmatoarele coloane: “Tip document sursa” (AE – aviz, CC – comanda client,                CI – comanda interna), “Numar document sursa”, “Data document sursa” ce vor identifica sursa tranzactiei de baza.
In “Registru de casa” coloana “Tip document” va contine caracterul “M” pentru monetare si o noua coloana “Simbol carnet document” va contine simbolul asociat carnetului de documente.
In “Registru de casa cumulat” s-a adaugat coloana “Simbol carnet document” cu aceeasi semnificatie.
A fost adugata coloana “Serie document” in lista “Monetare” din TREZORERIE.

Mentor:

• CONSTANTE GENERALE DE FUNCTIONARE – In categoria constantetelor pentru IESIRI a fost adaugata constanta: “Inregistrare corectie adaos negativ la descarcarea de gest.pe monetare” (DA/NU).
• NOMENCLATOR PARTENERI – Au fost redimensionate campurile corespunzatoare adresei: strada (40 caractere), numarul   (10 caractere – se pot scrie numere de tipul 104-110bis), bloc(6 caractere), Email (100 caractere), telefon (40 caractere).
• NOMENCLATOR PARTENERI – S-a corectat modificarea de cod fiscal si localitate la introducerea unei noi pozitii in grila de sedii livrare.
• INTRARI FACTURA LA AVIZ – A fost modificata afisarea tipului de identificator pentru furnizor:
“CNP:” – pentru persoane fizice, “CF:” pentru persoane juridice.
• IESIRI – Idem.
• INTRARI – A fost corectata inregistrarea soldurilor furnizorului in baza de date, in cazul facturilor ce contin articole obisnuite si mijloace fixe iar discounturile aplicate sunt comune.
• BANCI LA NIVEL NATIONAL – View-ul bancilor se poate ordona dupa coloana “Simbol”.
• ARTICOLE CU DATA DE EXPIRARE – Preluarea automata din stoc, pe livrarea iesirilor, a fost modificata, ignorand metoda de gestiune (daca este FIFO) si operand dupa data de expirare, in ordinea crescatoare a marimii ei. In acelasi context ordonarea articolelor de stoc in fereastra de descarcare manuala, se face dupa data de expirare.
• NOMENCLATOR PARTENERI – S-a corectat blocarea aplicatiei in cazul selectarii butonului “Preluare info OpenAPI.RO” pentru partener fara cod fiscal introdus.
• COMENZI CLIENT – A fost modificat modul de calcul a pretului articolului in situatia in care provine de pe oferte inregistrate in unitati de masura secundare.
• TRANZACTII INTERNE – In machetele de inregistrare a tranzactiilor de: transfer, modificare pret, diminuare stoc, marire stoc, monetare, s-a introdus o rubrica pentru vizualizarea seriei carnetului de documente.
• MONETARE – S-a introdus posibilitatea preluarii rapoartelor Z in format .csv de la casa Datecs aflata in mod de lucru Offline, prin accesarea optiunii “Preluare rapoarte Z de la casa Datecs Offline” de pe meniul afisat la accesarea plusului albastru.

Salarii:

• INDEMNIZATII/ASIGURARI DE SANATATE – S-au introdus sumele asimilate salariilor si drepturilor in natura, in baza de calcul a concediilor medicale, in cazul in care pentru ele se retine contributia de Cb din partea angajatorului.
• IDEM – Plafonul de 12 salarii minime, utilizat la verificarea bazei de calcul pentru indemnizatia de boala, tine seama de numarul zilelor lucrate in luna.

Service:

• INTRETINERE – S-a introdus o noua optiune: “Actualizeaza Serie doc. pe monetare/transferuri” prin care se poate actualiza structura bazei de date in ceea ce priveste seria documentelor utilizate pentru inregistrarea tranzactiilor interne (transferuri, modificari de pret, mariri de stoc, diminuari de stoc) si monetare. Actualizarea se face pe intreaga baza de date.
• RECONSTITUIRE IESIRI – Datorita noului mod de descarcare a stocurilor articolelor cu data de expirare, livrarea lor nu se mai retrateaza in aceasta procedura (similar articolelor cu serii, sau celor cu metoda de gestiune IDS).

Service auto:

• TRANSFERURI – A fost modificata limita articolelor transferate de la 200 la 500 si a fost corectata eroarea ce aparea in anumite situatii pe view-ul mare.

Casa de marcat:

• EMULARE TASTATURA – S-a activat butonul de salvare pentru tranzactiile inregistrate ulterior datei de 01.07.2014.