Noutati WinMENTOR – Versiunea 744.10

Noutati WinMENTOR in versiunea 744.10:

Liste:

Mentor

In lista “Receptii” s-au adaugat coloanele: “Curs tranzactie” si “Curs receptie”.
“Intrari sinteza” din MISCARI a fost modificata adaugandu-se coloanele “TVA Start”, “TVA Stop”, referitoare la data intrarii/iesirii furnizorului din sistemul de TVA la incasare. Cu ajutorul acestei liste se pot face corectii asupra modului de inregistrarea a facturilor, in ceea ce priveste TVA-ul la incasare, folosind proprietatea listelor de deschidere a documentelor.
“Iesiri”, “Iesiri sinteza”, “Iesiri minimala” din MISCARI a fost modificata adaugandu-se coloana “Custodie” ce poate lua valoarea “Da” in cazul articolelor de pe avizele de expeditie in custodie.

Comercial

“Profit din vanzare stocuri pe facturi” a fost schimbata denumirea in: “Profit din vanzare pe facturi”, corectandu-se generarea datelor in cazul facturilor la aviz pe care se adauga servicii.
S-a corectat deasemenea deschiderea documentului din lista.

Salarii

A fost introdusa posibilitatea transmiterii prin E-mail a fluturasilor in format variabil (pe adresa inregistrata in nomenclatorul de personal). Optiunea de trimitere prin “Thunderbird” presupune si completarea constantelor generale de E-Mail pentru transmisie securizata (vezi CONSTANTE GENERALE E-MAIL in sectiunea “Mentor”, de mai jos).
S-au modificat relatiile de calcul pentru “Durata CO efectiva”, pentru situatia in care exista data de angajare si incetare contract in anul de lucru.
A fost corectata interfata listei certificatelor medicale. Se poate din nou selecta perioada de generare de la luna/anul – la luna/anul .
A fost corectata “Fisa de personal”: nu aducea conturile pentru care au fost solduri, in perioada desemnata pentru generare, daca nu exista sold si in luna de lucru.
S-a modificat “Registru zilieri” adaugandu-se coloana “Locatie”.

Service

“Jurnal operatori” si “Drepturi acces” sunt limitate la operatiunile si drepturile operatorului cat timp el nu este Master.

Mentor:

• CONSTANTE GENERALE E-MAIL – Au fost introduse trei noi constante in categoria constantelor de functionare generala, referitoare la transmiterea de E-mail-uri (E-Mail). Sunt grupate sub titlul: “Transmisie securizata (SSL/TLS)”

Ele sunt: Utilizare transmisie securizata – Nu/Da
Nume utilizator
Port server – pentru G-Mail: 465
• NOMENCLATOR PARTENERI – In interfata s-a adaugat:
posibilitatea introducerii datei de intrare/iesire, a partenerului, in/din sistemul de TVA la incasare. In cazul importului datelor din registrul ANAF, datele se vor completa automat;
posibilitatea verificarii partenerului in baza de date a Ministerului Finantelor Publice;
posibilitatea preluarii denumirii si adresei partenerului din baza de date OpenAPI.ro (nu raspundem de corectitidinea datelor preluate si de aceea va rugam sa le verificati inainte de a salva inregistrarea).
• TVA LA INCASARE – Facturile de intrari sau iesiri a caror valoarea este 0 (zero) nu vor fi inregistrate ca facturi cu TVA la incasare.
• INTRARI DIN IMPORT – Se completeaza in NIR, coloana gestiunilor pe care se opereaza receptiile.
• INTRARI – Inregistrarea tranzactiilor cu TVA la incasare va tine cont de data de intrare/iesire a furnizorului din sisitemul de TVA la incasare, in cazul firmelor care nu fac parte din sistem.
• INTRARI – Avertizare la salvare document pentru cazul in care anul documentului nu coincide cu anul de lucru.
• INTRARI FACTURI IN ASTEPTARE – A fost corectat faptul ca la modificare nu se tinea cont de valoarea constantei privind TVA-ul la incasare.
• RETUR AVANS – A fost modificat modul de inregistrarea a retururilor de avansuri (plati/incasari) prin inregistrare de cantitate negativa si pret pozitiv, unificandu-se astfel ca forma cu modul de inregistrare a retururilor uzuale.
• FACTURILE LA AVIZ – A fost corectat faptul ca la modificare nu se tinea cont de valoarea constantei privind TVA-ul la incasare (intrari/iesiri) .
• INTRARI DIN IMPORT – S-a introdus posibilitatea precizarii cursului la receptie, diferit de DVI.
• FACTURA IESIRE – S-a modificat algoritmul de corectie a obligatiei de incasat in vederea compensarii diferentelor de 0,1 lei fata de documentul de baza.
• FACTURA DE IESIRE – In cazul preluarii datelor de pe comenzi client, se preia delegatul comenzii.
• FACTURA DE IESIRE – La incarcarea articolelor se tine cont de ofertele in valuta transformate in lei la cursul zilei.
• FACTURI IESIRE LA AVIZE IN CUSTODIE – S-a corectat inregistrarea contabila a TVA-ului, in cazul livrarii articolelor pe aviz cu discount.
• AVIZE EXPEDITIE DE RETUR IESIRI – S-a corectat inregistrarea referitoare la numarul si data documentului, pentru cazul in care nu se evidentiaza separat ci doar diminueaza cantitatea avizelor in negru (se pastreaza numarul si data documentului in negru).
• MONETARE – Limitarea accesului operatorului la anumite case de marcat a fost extins si asupra preluarii datelor de la casele de marcat pe monetar.

Comercial:

• ONORARE COMENZI – La generarea unui tranzactii noi de iesire (factura, aviz) se preia delegatul de pe comanda. In cazul in care documentul se genereaza in urma preluarii datelor de pe mai multe comenzi, delegat-ul nu se completeaza daca nu a fost precizat in interfata.

Salarii:

• FORMATII – A fost modificata denumirea formatiei la 50 de caractere.
• CALCUL SALARII – A fost modificat modul de calcul a scutirii la plata CAS angajator pentru tinerii intreprinzatori (OUG6/2011). De la 01.01.2014 scutirea se calculeaza numai pentru timpul de lucru, exclusiv perioada concediilor medicale (specificatii raportare D112).
• ZILIERI – Modificare interfata “Registru de evidenta si plata”. S-a adaugat coloana “Locatie” in grila registrului de plata a zilierilor.
• ZILIERI – A fost modificata fereastra inregistrarii angajatilor in vederea specificarii duratei normate si norma intreaga de lucru necesare includerii zilierilor in declaratia D112.

Service:

• INTRETINERE (BAZA DATE) – A fost introdusa ca noua optiune de meniu. Contine procedurile noi de stergere a ofertelor furnizor si client precum si repozitionarea procedurilor: Documente ce contin livrari din stocuri negative” (preluata din meniul AVARIE), “Inchidere automata comenzi” si “Reactivare comenzi inchise” (preluate din meniul INCHIDERE).

Service auto:

• COMENZI – A fost redimensionata codificarea referitoare la persoanele de contact.
• NOMENCLATOR PARTENERI – S-a modificat algoritmul de codificare a unui nou partener, introdus din interfata corespunzatoare comenzii de service auto.