Noutati WinMENTOR – Versiunea 739.05

Noutati WinMENTOR in versiunea 739.05:

Liste:

Comercial

S-a adaugat coloana “Clasa articol” (denumirea clasei) in listele: “Structura contracte abonament”, “Urmarire contracte comercial facturare”, “Urmarire contracte comerciale termene scadente”.
S-a corectat generarea listei “Profit din vanzare stocuri pe facturi” in cazul in care constanta “Balanta in valuta” are valoarea DA.

Productie

S-a corectat generarea listei “Consum specific general pe produs”.

Salarii

Lista “Evidenta Co” a fost reproiectata.

Mentor:

• LIVRARE IESIRI – S-a corectat calculul pentru “Total adaos” in cazul in care se lucreaza cu preturi in valuta convertite in lei.
• AVIZE IESIRI IN VALUTA – S-a corectat tratarea serviciilor in valuta de pe aviz.

Salarii:

• CONSTANTE PERSONAL SALARIZARE – S-a adaugat valoarea “alte conditii” pentru constanta: “Conditii de munca implicite”.
• IMPOZITAR – Trunchierea trebuie configurata ca in figura 1 incepand cu 01.01.2014.
• NOMENCLATOR PERSONAL – In interfata s-a introdus posibilitatea completarii adresei de Email pentru angajat. Adresa de Email este vizibila si in view-ul mare, precum si in lista nomenclatorului de personal.
• CONDITII DE SALARIZARE – Interfata a fost modificata separandu-se tipul de venit “Cenzor/Consiliu de administratie” in “Cenzor” si “Administrator”.
Prin “Cenzor” se subintelege: membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum si membri in consilii, comisii, comitete si altele asemenea: presedintii asociatilor de proprietari sau alte persoane care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat in cadrul asociatiilor de proprietari.
Prin “Administrator” se subintelege: administratorii societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie.
• CONDITII DE SALARIZARE: CONDITII DE MUNCA – S-a adaugat o noua conditie de munca a carei denumire este: “alte conditii”.
• NOMENCLATOR CONTRIBUTII – S-a adaugat in interfata posibilitatea de a defini contributiile si pentru conditii de munca de tipul: “alte conditii”.
• STOPAJ – S-a adaugat un nou tip de venit: “arenda”, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole.