Noutati WinMENTOR – Versiunea 737.00

Noutati WinMENTOR in versiunea 737.00:

Liste:

Mentor

Pentru operatorii “Blind”, coloanele pret de achizitie si pret de inregistrare sunt inactive,
in urmatoarele liste:
• Balanta stocurilor;
• Balanta stocurilor exclusiv PMP;
• Iesiri;
• Balanta stocurilor pe furnizori;
• Stocuri dupa vechime;
• Rotatia stocurilor 2;
• Comenzi furnizori;
• Comenzi furnizori in curs;
• Oferte (Informatii) de la furnizori.
In lista “Realizari pe gestiuni” cheltuielile operate pe bonurile de consum se evidentiaza
pe sectia consumatoare daca constanta generala de functionare de la productie: “Aleg
consumator la bon de consum”, are valoarea Da.
Se completeaza delegatul in lista “Livrari…” in cazul transferurilor.
In interfetele de liste, care permit selectarea articolelor, s-a introdus si butonul de
selectie plus portocaliu (aduce numai articolele facturabile).
In listele de stocuri si miscari s-au introdus coloanele: masa, volum, suprafata articol.
In lista “Stocuri la moment “ s-a adaugat coloana “Certificat calitate”.
Lista “Facturi de intocmit” a fost actualizata cu coloana “Custodie” pentru a evidentia
articolele livrate partenerilor in custodie.
In jurnalul de cumparari si vanzari s-au adaugat coloanele: “TVA la incasare: Valoare
document”, “TVA la incasare: Baza TVA neex.”, “TVA la incasare: TVA neex.”.
S-a corectat valoarea incasarii monetarului cu discount in lista “Sinteza tranzactii
trezorerie”.
A fost modificata lista “Balanta stocurilor” adaugandu-se in interfata flag-ul “Custodii la
terti”, care poate lua valorile Da/Nu. Daca flag-ul are valoarea “Da” se aduc si
inregistrarile corespunzatoare avizelor in custodie.

Comercial

Lista noua in meniul referitor la stocuri: “Rotatie stocuri 2”. Spre deosebire de lista
“Rotatia stocurilor” care analizeaza modul de stingere a stocurilor intrate in firma intr-o
anumita perioada determinata de timp, aceasta lista analizeaza modul de stingere a
stocurilor existente in luna de raportare, de la data aprovizionarii lor.

Salarii

In lista de lichidare s-au inclus urmatoarele coloane in vederea editarii adeverintei de
venit a angajatului: “Serie Carte Identitate”, “Numar Carte Identitate”, “Eliberat de”,
“Data Eliberarii”, “Localitate” (resedinta), “Strada”, “Numar”, “Bloc”, “Scara”, “Etaj”,
“Apartament”, “Cod Postal”, “Numar Persoane in Intretinere”, “Sector”, “Denumire
Judet”, “Neimpozabil” (pe baza careia se pot calcula valorile coloanei “alte deduceri”
daca se scade din ea valoarea contributiilor).

Mentor:

• ACCES APLICATIE – S-a transferat informatia de ultim utilizator logat, din win.ini-ul din
Windows in mentor.ini-ul din winment.
• CONTABILITATE ARTICOLE DE STOC (CONFIGURARE CONTABILA ARTICOLE) – a
fost modificata interfata introducandu-se contul corespunzator starii articolului de: aflat in
“Custodie”. Configurarea este necesara in cazul utilizarii noii proceduri de livrare in custodie
prin intermediul avizelor de iesire catre clienti.
• COMENZI CLIENTI – S-a corectat salvarea cantitatii comandate ca stoc rezervat la salvarea
comenzii.
• DIMINUARI – In cazul articolelor facturate valoric fara descarcarea s-a introdus posibilitatea
diminuarii cantitatii facturate din lista articolelor echivalente. Aplicatie imediata este in cazul
painii de la restaurante care se achizitioneaza cu TVA de 9% si se factureaza cu TVA de 24%,
descarcarea de gestiune facandu-se prin diminuare din stocul achizitionat cu TVA de 9%.
• IESIRE PE AVIZE – S-a introdus in interfata posibilitatea specificarii faptului ca avizul se refera
la articole livrate in custodia partenerului. Modificarea face parte dintr-o varianta simplificata a
procedurii de inregistrare a iesirilor in custodie, prin intermediul avizului de iesire, ce inlocuieste
solutia livrarii prin intermediul transferurilor in gestiune de custodie (vezi documentatia din
anexe).
• INTERFATA PRELUARE ARTICOLE DIN COMENZI SAU AVIZE – S-a introdus posibilitatea
filtrarii listei pentru o anumita data a documentelor ce vor fi preluate.
• TVA LA INCASARE – Atentie!!! in ianuarie trebuie schimbata valoarea constantei “Numar zile
pentru colectare automata TVA neexigibil” de la 90 la un numar cat mai mare (99999999 de
exemplu), de catre toti utilizatorii a caror firme utilizeaza sau vor utiliza TVA la incasare. Daca
ati inregistrat deja facturi de iesire cu valoarea veche a constantei (in luna ianuarie), puteti selecta
optiunea din SERVICE > Inchidere > “TVA la incasare – anulare colectare TVA” care va modifica
data de colectare a TVA-ului in 09.09.9999 (vezi mai jos modificarile din SERVICE).
Service:
• INCHIDERE – A fost introdusa o noua optiune: “TVA la incasare – anulare colectare TVA” care
modifica data de colectare automat a TVA-ului facturilor cu TVA la incasare, la calendele grecesti
(09.09.9999), fara sa mai fie necesara lansarea optiunii de refacere stocuri / solduri. Utilizarea
optiunii se poate face doar pe parcursul lunii ianuarie a anului 2014, in cazul in care nu au fost
incasate facturi cu TVA la incasare prin trezorerie.
• REFACERE STOCURI SOLDURI – Modifica data de colectare automata a TVA-ului, pentru
facturile cu TVA la incasare, existente in evidenta lunii ianuarie 2014, din ce este in 09.09. 9999.

Salarii:

• CONSTANTA UTILIZATOR – A fost introdusa constanta de limitare a accesului utilizatorului la
datele din modulul SALARII, referitoare la formatii: “Formatii dedicate”. Efectul se refera atat la
incarcarea datelor cat si la consultarea lor.
• ACCES LIMITAT LA NIVEL DE SUCURSALE – In definirea user-ului s-a introdus posibilitatea
specificarii sucursalei pentru care are acces in modulul SALARII. Configurarea se refera atat la
gestionarea datelor cat si la consultarea listelor.
• PARAMETRII DE LUCRU DIN IANUARIE 2014 – S-au modificat parametrii de lucru pentru
calculul salariilor din ianuarie 2014 astfel:
         salar mediu – 2298 lei
         salar mediu precedent – 2223 lei
         salar minim – 850 lei
         ore medii lunare – 168
         valoarea indemnizatiei pentru ajutorul de deces, in cazul decesului unui membru din familia angajatului – 1149 lei
         baza maxima calcul CAS – 11490 lei
         baza maxima calcul contributie pentru concediile de boala – 10200 lei
Vezi anexa PARAMETRII DE LUCRU SALARII 2014.

Auto:

• COMANDA – A fost introdus butonul de echivalenta in fereastra de selectie a articolelor pentru
consumul de materiale.

WMEdi:

• EXPORT FACTURI – XML EXPERT SUPPLIER – utilizat de catre REAL, au fost operate
corectii in ce priveste generarea fisierului de export.