Modificari legislative – TVA la incasare 2014

Modificari legislative – Sistemul de TVA la incasare a devenit optional de la 1 ianuarie 2014

Sistemul de taxa pe valoarea adaugata (TVA) la incasare care era obligatoriu pana acum pentru orice firma cu cifra de afaceri de pana la 500.000 de euro a devenit optional de la 1 ianuarie 2014, Codul fiscal fiind modificat in acest sens prin O.U.G. nr. 111/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 809 din 19 decembrie 2013.

Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare:

  1. pot continua aplicarea sistemului TVA la incasare, fara depunerea vreunei notificari, daca sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz in care se considera ca au optat pentru continuarea aplicarii sistemului;
  2. pot solicita oricand in cursul anului 2014 sa fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare prin depunerea unei notificari la organele fiscale competente, chiar daca sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

Singura exceptie se face doar pentru contribuabilii care depasesc plafonul de 500.000 de euro (2.250.000 lei) in cursul anului viitor, acestia fiind obligati sa treaca la regimul normal de colectare si deducere a taxei pe valoarea adaugata chiar in timpul anului.
Totodata atat in cazul contribuabililor care vor continua sa aplice sistemul TVA la incasare, cat si in ceea ce-i priveste pe cei care vor iesi din acest sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise inainte de aceasta data, in situatia in care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.